Kompanija Schiebel je jedan od lidera na polju proizvodnje elektromotrnih aktuatora za upravljanje ventilima u industriji.

Proizvodni program firme Schiebel sastoji se od sledećih grupa proizvoda:

1. Elektromotorni aktuatori serije AB za on-off i regulacioni rad sa i bez upravljačke jedinice
2. Elektromotorni aktuatori serije CM za on-off i regulacioni rad sa i bez upravljačke jedinice
3. Sigurnosni elektromotorni aktuatori: linearni i ugaoni
4. Specijalna rešenja

Slike 3 i 4 odnose se na tačku 3 - sigurnosni .....

ab8_csc_tn AB8_EDo_KRHA_2xIB4_tn AB8FS97_tn AB8FSQT50_tn CM03_L50_tn

Proizvodi

Dokumentacija